Digitalno 3D projektiramo že od izdaje programa Archicad 6.0, torej že od leta 1998.